De Hoeksteen 100

Productnr.: 100
Oude prijs € 1,75
0,00
Prijs incl. btw


“De regenboog rondom de troon is de verzekering dat God waarachtig is, dat bij Hem geen verandering noch schaduw van omkering is. Wij hebben tegen Hem gezondigd en verdienen Zijn gunst niet. Toch heeft Hij zelf op onze lippen die wondere bede gelegd: “Verwerp ons niet om Uws naams wil, onteer niet Uw heerlijke troon! Gedenk: verbreek niet uw verbond met ons.” Jeremia 14: 21. Als wij tot Hem komen en Hem onze onwaardigheid en zonde belijden, heeft Hij beloofd acht te slaan op ons geroep. De eer van Zijn troon staat op het spel ten aanzien van de vervulling van Zijn woord aan ons. Evenals Aäron, die een zinnebeeld was van Christus, draagt onze Heiland de namen van al Zijn kinderen op Zijn hart in het heiligdom. Onze grote Hogepriester denkt aan alle woorden waarmee Hij ons heeft aangemoedigd om te vertrouwen. Hij vergeet Zijn verbond niet.” Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 80. Laten wij met geloof opzien naar de regenboog rondom de troon. De regenboog van belofte is een verzekering naar iedere nederige, berouwvolle en gelovige ziel dat zijn leven één is met Christus en dat Christus één is met God. Hij vergeet Zijn verbond niet.

Marian  Pel / Wim Wiggers

Klanten die dit product kochten, kochten ook

De Hoeksteen 101
0,00 *
De Hoeksteen 102
0,00 *
De Hoeksteen 103
0,00 *
De Hoeksteen-104
0,00 *
De Hoeksteen-93
0,00 *

Blader door deze categorie: De Hoeksteen