Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden is van toepassing op het gebruik van de website van
www.zda-ebooks.nl  en op alle aanbiedingen van de Bazuin te Sion en de Ellen White stichting op deze site. Deze voorwaarden zijn vooral van toepassing op aangegane overeenkomsten tot levering van E-Books aan haar klanten.

1.2 Het accepteren van een bestelling houdt in dat de klant akkoord gaat met deze voorwaarden.

Artikel 2 - overeenkomst

2.1. Een overeenkomst met de Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting komt tot stand na acceptatie van een bestelling.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

3.1 De boeken en/of brochures zijn gratis, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld of anders door de Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting met u is overeengekomen.

Artikel 4 - Levering

4.1 De bestelling wordt afgeleverd op het door u op de website aangegeven emailadres.

Artikel 5 – Gegevens

5.1 De klant dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder e-mailadres en adresgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de klant dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website. De klant kan zijn gegevens via de website inzien en desgewenst wijzigen.
 
5.2. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij de Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie de Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting niet gelieerd is.
 
Artikel 6 – Privacy Policy

6.1 De Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting gebruiken de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren.
• Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de voortgang van uw bestelling.

Artikel 7 - Cookies
7.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Bazuin te Sion en de Ellen White Stichting gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website geen cookies ontvangt.
 
Artikel 8

8.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door De Bazuin te Sion en/of de Ellen White Stichting worden aangepast.