Afdrukken

Over ons

Doelstelling

Het doel van de stichtingen "De Bazuin te Sion" en "Ellen White Stichting" is het verspreiden van de evangelieboodschap en meer in het bijzonder de boodschap die in adventistische kringen bekend is als de ‘drie engelen boodschap’. De stichtingen trachten haar doel te verwezenlijken door middel van de uitgifte van boeken en tijdschriften en door middel van het gesproken woord.