Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

"ZDA-Ebooks" gegevens:

 

“ZDA-ebooks” is gevestigd te Struikenlaan 34, 4631AN Hoogerheide.

Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze persoonsgegevens vallen onder de grondslag "Overeenkomst"

 

Contactadres:     p/a ZDA-Ebooks

                  Struikenlaan 34

                  4631 AN

                  Hoogerheide

       Tel:  +31164616564

 

B.Pel is de Functionaris Gegevensbescherming van de “zda-ebooks”. Hij is te bereiken via de email van info@zda-ebooks.nl

 

Verwerking van de persoonsgegevens:

De “zda-ebooks” verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Bestelgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zda-ebooks.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

De “zda-ebooks” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

-  Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via

   onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten

   en diensten op de websites.

-  Het afhandelen van uw betaling over de bestelde goederen

 

De “zda-ebooks” deelt uw persoonsgegevens met:

-   Strato, om de persoonsgegevens in het webshopprogramma te verwerken.Voor meer informatie over Strato      zie hier hun privacyverklaring. https://www.strato.nl/privacybeleid

-   PayPal, om de betalingsdienst verder af te handelen. Voor meer informatie over PayPal zie hier hun        privacyverklaring. https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

De “zda-ebooks” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van de “zda-ebooks” tussen zit. De “zda-ebooks” gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Systeem:   STRATO            Sitebuilder pro / webshop

            Paypal            Betaaldienst

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De “zda-ebooks” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën.

 

Persoonsgegevens:      Zolang u als abonnee staat ingeschreven.

Betaaldiensten:        7 jaar, ( zolang wettelijk noodzakelijk is )

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

De “zda-ebooks” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De “zda-ebooks” gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De “zda-ebooks” gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we geen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Op deze website worden cookies geplaatst door derden.

Hieronder een overzicht:

Cookies:         Om de verwerking van uw gegevens te verbeteren          

Functie:         Ordergegevens voor bestellingen

Bewaartermijn:   7 jaar, ( zolang wettelijk noodzakelijk is )

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de “zda-ebooks”.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@zda-ebooks.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een schriftelijk verzoek te sturen met uw persoonsgegevens. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De “zda-ebooks” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De “zda-ebooks” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zda-ebooks.nl.

De “zda-ebooks” heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Alle gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerkers. Onze verwerkers zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en nemen adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Standaard wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.