De Hoeksteen-94

Productnr.: 94
Oude prijs € 1,75
0,00
Prijs incl. btw


REDACTIE

God werkt onvermoeibaar voor de gemeente van de overigen van haar nageslacht (Openbaring 12: 17). Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar het is belangrijk dat wij beseffen dat we in het laatste stadium leven van de gemeente op deze aarde. Dit is de tijd om vast te staan en onze beginselen niet op te geven. Alleen als we het lijden van Christus steeds in gedachten houden, kunnen wij heersen over de zonde. De Heere bereidt nu de gemeente voor om haar in “heerlijkheid voor Zich te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos.” (Efeziërs 5: 27). Wij naderen het uur dat de Bruidegom komt, het uur dat de oproep zal weerklinken: “Weest bereid” en niet “Maakt u bereid”.  “Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” (Mattheüs 24: 44). Zijn wij gereed voor de Bruidegom? Horen wij bij “Zijn vrouw die zich heeft gereedgemaakt?” (Openbaring 19: 7).
Marian  Pel / Wim Wiggers

Klanten die dit product kochten, kochten ook

De Hoeksteen-92
0,00 *
De Hoeksteen-93
0,00 *
De Hoeksteen 91
0,00 *
De Hoeksteen 87
0,00 *
De Hoeksteen-95
0,00 *

Blader door deze categorie: De Hoeksteen