Jezus de Vriend 74

Productnr.: 74
Oude prijs € 1,75
0,00
Prijs incl. btw


De zegeningen van het nieuwe verbond berusten uitsluitend op genade door de vergeving van ongerechtigheid en zonden. De Heere zegt: Ik zal aldus doen aan allen die zich tot Mij wenden, het kwade nalatende en het goede verkiezen. “Ik zal hun ongerechtigheid genadig zijn, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.” Allen die hun hart verootmoedigen en hun zonden belijden, zullen barmhartigheid en genade en zekerheid vinden. Heeft God, door genade te bewijzen aan de zondaar, opgehouden rechtvaardig te zijn? Heeft Hij Zijn heilige wet onteerd, en zal Hij voortaan aan de overtreding ervan voorbijgaan? God is waarachtig. Hij verandert niet. De voorwaarden voor verlossing zijn altijd dezelfde. Leven, het eeuwige leven, is bestemd voor een ieder die de wet van God wil gehoorzamen. De voorwaarden waardoor het eeuwige leven verkregen kan worden, zijn onder het nieuwe verbond dezelfde als onder het oude - volmaakte gehoorzaamheid. In het nieuwe en betere verbond heeft Christus de wet vervuld voor de overtreders van de wet, als zij Hem door het geloof aannemen als een persoonlijke Zaligmaker. “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” Genade en vergeving zijn het loon voor al degenen die tot Christus komen, vertrouwende op Zijn verdiensten om hun zonden weg te nemen.

Marian Pel en Wim Wiggers.

Klanten die dit product kochten, kochten ook

Jezus de Vriend 73
0,00 *
Jezus de Vriend-56
0,00 *
Jezus de Vriend-72
0,00 *
Jezus de Vriend 58
0,00 *
Jezus de Vriend 75
0,00 *

Blader door deze categorie: Jezus de Vriend