Jezus de Vriend-72

Productnr.: 72
Oude prijs € 1,75
0,00
Prijs incl. btw


REDACTIE

Sprekend over de wet zegt Jezus: “Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” Hij gebruikt hier het woord “vervullen” in dezelfde betekenis als toen Hij tot Johannes de Doper Zijn bedoeling duidelijk maakte om “alle gerechtigheid te vervullen.” Dat wil zeggen: de maat van de eisen van de wet vol te maken, een voorbeeld te geven van het zich volmaakt conformeren aan de wil van God. Zijn zending was om “de wet groot te maken, en die roemrijk te maken.” Hij moest het geestelijk karakter van de wet laten zien. Hij moest zijn verstrekkende beginselen uiteenzetten en zijn eeuwige geldigheid duidelijk maken. Omdat de wet van de Heere volmaakt is en daarom onveranderlijk, is het onmogelijk voor zondige mensen, om uit zichzelf, aan de maatstaven van zijn eisen te voldoen. Daarom kwam Jezus als onze Verlosser. Het was Zijn zending om, doordat Hij mensen tot deelhebber aan de goddelijke natuur maakte, hen in harmonie te brengen met de beginselen van de wet van de hemel. De belofte van het nieuwe verbond is: “Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven.” Niet één gebod is veranderd of afgeschaft. Die beginselen, die in het Paradijs aan de mens bekend zijn gemaakt als de belangrijke wet voor het leven, zullen onveranderlijk voortbestaan in het Paradijs, wanneer dit hersteld is. Dan zal Gods wet van liefde door iedereen onder de zon gehoorzaamd worden.

Marian Pel

Wim Wiggers

Klanten die dit product kochten, kochten ook

Jezus de Vriend 67
0,00 *
Jezus de Vriend 68
0,00 *
Jezus de Vriend 69
0,00 *
Jezus de Vriend 70
0,00 *
Jezus de Vriend 71
0,00 *

Blader door deze categorie: Jezus de Vriend