Jezus de Vriend 71

Productnr.: 71
Oude prijs € 1,75
0,00
Prijs incl. btw


“Satan oefent zijn macht uit door ongelukken en rampen te land en ter zee, door geweldige branden, door ontzettende tornado’s en zware hagelstormen, door stormen, overstromingen, cyclonen, vloedgolven en aardbevingen op vele plaatsen en in vele vormen. Hij vernietigt de gewassen op het veld waardoor er hongersnood en ellende komen. Hij verontreinigt de lucht met dodelijke stoffen en duizenden komen om door deze vervuiling. Deze rampen zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen en steeds noodlottiger worden. Mens en dier zullen worden vernietigd. “De aarde treurt, verwelkt; … de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.” (Jesaja 24: 4, 5). Dan zal de aartsbedrieger de mensen overtuigen dat zij die God dienen al deze rampen veroorzaken.” “De gezagsdragers van Kerk en Staat zullen samenspannen om alle groepen in de samenleving om te kopen, te overtuigen of te dwingen de zondag te heiligen.” (Het Grote Conflict, blz. 419, 421)

Marian Pel en Wim Wiggers.

Klanten die dit product kochten, kochten ook

Jezus de Vriend 68
0,00 *
Jezus de Vriend 69
0,00 *
Jezus de Vriend 70
0,00 *
Jezus de Vriend-72
0,00 *
Jezus de Vriend-66
0,00 *

Blader door deze categorie: Jezus de Vriend