Jezus de Vriend 69

Productnr.: 69
Oude prijs € 1,75
0,00
Prijs incl. btw


Redactie

De Schepper verklaart dat het niet Zijn bedoeling is de voorschriften van de wet opzij te zetten. Alles in de natuur, van het stofje in een zonnestraal tot de werelden daar boven, is aan wetten onderworpen. En de orde en harmonie in de wereld van de natuur is afhankelijk van gehoorzaamheid aan deze wetten. Zo zijn er ook belangrijke beginselen van gerechtigheid om het leven van alle intelligente wezens te controleren. En het welzijn van het heelal hangt af van het zich conformeren aan deze beginselen. Gods wet bestond al, voordat deze aarde tot aanzijn werd geroepen. Engelen worden geregeerd door zijn beginselen. En wil de aarde in harmonie met de hemel zijn, dan moet ook de mens de goddelijke verordeningen gehoorzamen. Christus maakte aan de mens in de hof van Eden de voorschriften van de wet bekend, “ toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten.” Job 38: 7. De zending van Christus op aarde was niet de wet nietig te verklaren; maar om door Zijn genade de mens terug te voeren tot gehoorzaamheid aan zijn voorschriften.

Marian Pel

Wim Wiggers

Klanten die dit product kochten, kochten ook

Jezus de Vriend 67
0,00 *
Jezus de Vriend 68
0,00 *
Jezus de Vriend-66
0,00 *
Jezus de Vriend-65
0,00 *
Jezus de Vriend 70
0,00 *

Blader door deze categorie: Jezus de Vriend